17 აპრილი 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობა (მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2018 წელი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2018 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვე...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2018

სოფლის მეურნეობა (2018 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახ...

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2018

სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახე...

სრულად ნახვა

18 მაისი 2018

სოფლის მეურნეობა (2018 წლის I კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ...

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2018

სოფლის მეურნეობა (2017 წლის IV კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახე...

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2017

სოფლის მეურნეობა (2017 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახ...

სრულად ნახვა

24 აგვისტო 2017

აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა (USDA) საქსტატს ტექნიკური დახმარება გაუწ...

სრულად ნახვა

18 აგვისტო 2017

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2017 წლის II კვარტალი (წინასწარი შედეგები)

სრულად ნახვა