8 ივლისი 2015

სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის სტრატეგიის შემუშავება დაიწყო

სრულად ნახვა

20 მაისი 2015

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2015

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის IVკვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2014

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2014

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2014

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2014

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2013 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

17 აპრილი 2013

საქსტატს ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ექსპერტე...

სრულად ნახვა

1 თებერვალი 2013

თანამშრომლობა აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტთან

სრულად ნახვა