20 მაისი 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველ...

სრულად ნახვა

16 აპრილი 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წელი (წინასწარი მონაცემები მემცენარეობის შესახ...

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წელი და 2019 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაც...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვ...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვე...

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2019

აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევა 2018 წელი

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

17 აპრილი 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობა (მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2018 წელი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2018 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვე...

სრულად ნახვა