25 მაისი 2016

სამუშაო შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის მომხმარებლებთან

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2016

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2015

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2015

სოფლის მეურნეობის და სასოფლო დასახლებების სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმის მომზადე...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2015

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

8 ივლისი 2015

სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის სტრატეგიის შემუშავება დაიწყო

სრულად ნახვა

20 მაისი 2015

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2015

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის IVკვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2014

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა