6 ივლისი 2017

SPAERS-ის მმართველი კომიტეტის შეხვედრა

სრულად ნახვა

16 ივნისი 2017

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2016

სრულად ნახვა

2 დეკემბერი 2016

ტრენინგი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2016

შეხვედრა აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

25 მაისი 2016

სამუშაო შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის მომხმარებლებთან

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2016

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2015

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2015

სოფლის მეურნეობის და სასოფლო დასახლებების სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმის მომზადე...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2015

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა