საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2021 30 იანვარი 2023

საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2020 31 იანვარი 2022

საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2019 29 იანვარი 2021

საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2018 30 იანვარი 2020

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2018 წელი, დაზუსტებული) 15 ნოემბერი 2019

საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2017 30 იანვარი 2019

რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წელი, დაზუსტებული) 25 დეკემბერი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2017 წელი, დაზუსტებული) 15 ნოემბერი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2017 წელი 21 მარტი 2018

საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2016 31 იანვარი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2016 წლის წლიური, დაზუსტებული) 15 ნოემბერი 2017

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2016 წელი 21 მარტი 2017

წელი