სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2004 წლის I კვარტალი 30 ივნისი 2004

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2003 წლის IV კვარტალი 31 მარტი 2004

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2003 წლის III კვარტალი 31 დეკემბერი 2003

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2003 წლის II კვარტალი 30 სექტემბერი 2003

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2003 წლის I კვარტალი 30 ივნისი 2003

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2002 წლის IV კვარტალი 31 მარტი 2003

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2002 წლის III კვარტალი 31 იანვარი 2003

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2002 წლის II კვარტალი 30 ნოემბერი 2002

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2002 წლის I კვარტალი 30 სექტემბერი 2002

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2001 წლის IV კვარტალი 31 მარტი 2002

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2001 წელი III კვარტალი 31 დეკემბერი 2001

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2001 წელი II კვარტალი 30 სექტემბერი 2001

წელი