სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2007 წლის I კვარტალი 30 აპრილი 2007

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2006 წლის IV კვარტალი 31 იანვარი 2007

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2006 წლის III კვარტალი 31 დეკემბერი 2006

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2006 წლის II კვარტალი 30 სექტემბერი 2006

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2006 წლის I კვარტალი 30 ივნისი 2006

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2005 წლის IV კვარტალი 31 მარტი 2006

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2005 წლის III კვარტალი 31 დეკემბერი 2005

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2005 წლის II კვარტალი 30 სექტემბერი 2005

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2005 წლის I კვარტალი 30 ივნისი 2005

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2004 წლის IV კვარტალი 31 მარტი 2005

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2004 წლის III კვარტალი 31 დეკემბერი 2004

სასურსათო უზრუნველყოფის მდგომარეობა, 2004 წლის II კვარტალი 30 სექტემბერი 2004

წელი