ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის სექტემბერი

თარიღი: 30 ოქტომბერი 2017

წელი