სამმხრივი შეთანხმება გარემოს სტატისტიკის გასაუმჯობესებლად

თარიღი: 7 ნოემბერი 2017

დღეს ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EEA), საქსტატსა და საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდა. სამმხრივი თანამშრომლობის შეთანხმება ხელს შეუწყობს ევროკავშირის და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას ქვეყანაში, ასევე გააღრმავებს თანამშრომლობას ჩართულ უწყებებს შორის. 
გარემოს სტატისტიკის განვითარება საქსტატისთვის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია გარემოსდაცვითი სტატისტიკის ხელმისაწვდომობის და გავრცელების გაუმჯობესება. საქსტატი უზრუნველყოფს საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან კოორდინირებულ მუშაობას, გასცემს რეკომენდაციებს სტატისტიკის წარმოებისათვის საჭირო სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის შესახებ. 
გარემოს დაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი მერი დაუშვილი დაესწრო და საქართველოსთვის გაწეული მხარდაჭერისთვის ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EEA) ევროკავშირის პროექტის - „ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის პრინციპებისა და პრაქტიკის დანერგვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში” (ENI SEIS-East) ფარგლებში ჩართულობისთვის მადლობა გადაუხადა. მისი თქმით, საქსტატისთვის ძალიან მნიშვენელოვანია გარემოს სტატისტიკის გაძლიერება, ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემების განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიმართულებით გადადგმული თითოეული ნაბიჯი მისასალმებელია.

წელი