მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 20 ნოემბერი 2017