მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის სიღრმისეული ანალიზი

თარიღი: 1 დეკემბერი 2017

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის (UNFPA) ერთობლივი პროექტის ფარგლებში მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების სიღრმისეული ანალიზი მომზადდა. პროექტი სრულად დაფინანსდა შვედეთის მთავრობის მიერ. 
2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა სიღრმისეული ანალიზის დასკვნით ფაზაში მომზადდა ხუთი დეტალური ანალიტიკური ანგარიში, კერძოდ: მოსახლეობის დინამიკა საქართველოში, მოსახლეობის დაბერება და ხანდაზმულები საქართველოში, ახალგაზრდები საქართველოში, 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზი გენდერულ ჭრილში და დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის ტენდენციები საქართველოში. აღნიშნული პუბლიკაციების ელექტრონული ვერსიები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე
მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის შედეგები განთავსდა PC-AXIS ფორმატში, შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე

წელი