ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ნოემბერი

თარიღი: 4 დეკემბერი 2017