მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის იანვარი

თარიღი: 20 თებერვალი 2018