ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის თებერვალი

თარიღი: 2 მარტი 2018