მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის თებერვალი

თარიღი: 20 მარტი 2018

წელი