2017 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

თარიღი: 30 მარტი 2018