მოსახლეობის აღწერის 2020 წლის რაუნდის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით საერთაშორისო სემინარი იმართება

თარიღი: 24 აპრილი 2018

მოსახლეობის აღწერის 2020 წლის რაუნდის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით დღეს სასტუმრო ,,ვერე პალასში" ოთხდღიანი საერთაშორისო სემინარი გაიხსნა. 
სემინარის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის აღწერის 2020 წლის რაუნდისათვის შემუშავებული საერთაშორისო რეკომენდაციების და სტანდარტების გაცნობა. ამასთან ერთად, სემინარის მსვლელობის დროს ქვეყნები ერთმანეთს გაუზიარებენ გამოცდილებას მონაცემების შეგროვების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით. სემინარი მონაწილე ქვეყნებს ხელს შეუწყობს მოსახლეობის აღწერის დაგეგმვასა და განხორციელებაში. 
სემინარი, გაეროს სტატისტიკის განყოფილების (UNSD), გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მხარდაჭერით ტარდება და მასში მონაწილეობენ სამხრეთ კავკასიის, შუა აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ის წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართულნი არიან მოსახლეობის საყოველთაო აღწერების განხორციელებაში.

წელი