საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნება 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

თარიღი: 30 აპრილი 2018

წელი