ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2018 წლის იანვარი-ივნისი)

თარიღი: 30 ივლისი 2018


წელი