საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

თარიღი: 18 სექტემბერი 2018

წელი