ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ნოემბერი

თარიღი: 31 დეკემბერი 2018

წელი