მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის იანვარი

თარიღი: 20 თებერვალი 2019

წელი