სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი)

თარიღი: 20 მაისი 2019