საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

თარიღი: 19 ივლისი 2019

წელი