საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-სექტემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2019