ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის აპრილი

თარიღი: 3 მაისი 2011

წელი