პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. I კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 27 ივნისი 2011

წინასწარი მონაცემებით 2011 წლის I კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 174 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2.3-ჯერ აღემატება 2010 წლის და 1.5-ჯერ 2009 წლის შესაბამისი პერიოდის მონაცემებს.
 

წელი