რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2019 წელი

თარიღი: 25 დეკემბერი 2020

წელი