ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის ივნისი

თარიღი: 4 ივლისი 2011

წელი