საქსტატმა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2011 წლის II კვარტალის სტატისტიკური გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 1 ივლისი 2011

წელი