საქართველოს ათასწლეულის ფონდსა და საქსტატს შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი გაფორმდა

თარიღი: 6 ივლისი 2011

საქართველოს ათასწლეულის ფონდსა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს („საქსტატი”) შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმის თანახმად, ათასწლეულის ფონდისგან საქსტატს გადაეცა  ყველა ის ინტელექტუალური ინფორმაცია (განხორციელებული გამოკვლევების შედეგად მოპოვებული მონაცემები, მასალები და ანგარიშები), რომელიც ათასწლეულის ფონდის  დაფინანსების ფარგლებში იქნა მოპოვებული.

მემონარდუმის მიხედვით, აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენება-გავრცელებაზე  საქსტატმა მიიღო საავტორო უფლება, რომლის ნაწილსაც განათავსებს თავის ინტერნეტ ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომს გახდის საზოგადოებისთვის.

საქართველოს ათასწლეულის ფონდსა  და საქსტატს შორის სამწლიანი წარმატებული ურთიერთთანამშრომლობა 2011 წლის მარტში დასრულდა.

წელი