საქსტატმა მიკრო–ეკონომიკური აღწერა დაიწყო

თარიღი: 8 ივლისი 2011

წელი