საქსტატში ახალი სტრუქტურული ერთეული თბილისის სტატისტიკის ბიურო შეიქმნა

თარიღი: 11 ივლისი 2011

წელი