ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის თებერვალი

თარიღი: 2 მარტი 2021

წელი