საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 16 აგვისტო 2011

წელი