საქსტატი დროის გამოყენების გამოკვლევას განაგრძობს

თარიღი: 22 მარტი 2021

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დროის გამოყენების გამოკვლევას ატარებს, რომელიც საქართველოში პირველად ტარდება.

გამოკვლევა  გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით ხორციელდება და მასში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მთელი ქვეყნის მასშტაბით 3 120 შინამეურნეობა მონაწილეობს.  

გამოკვლევის მიზანია დროის გამოყენების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება გენდერულ ჭრილში, რაც გულისხმობს ინფორმაციის მოპოვებას მოსახლეობის მიერ სხვადასხვა აქტივობებზე დახარჯული დროის შესახებ. 

გამოკვლევის შედეგად მიღებულ იქნება ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში  დახარჯული დროის განაწილების შესახებ, მათ შორის: ანაზღაურებად და არაანაზღაურებად შრომაზე,  შინამეურნეობებში განხორციელებულ არაანაზღაურებად სამუშაოებზე, საოჯახო საქმეებზე, ბავშვის მოვლაზე, მგზავრობაზე, დასვენებაზე და ა.შ.  

გამოკვლევის შედეგები ხელმისაწვდომი იქნება განათლების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, სამუშაო ძალის სტატუსისა და დასახლების ტიპების მიხედვით.

ამჟამად ქვეყნის მასშტაბით გამოკვლევაში მონაწილეობა  უკვე მიიღო 1500-მდე შინამეურნეობამ.  გამოკვლევა მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება, ხოლო საბოლოო შედეგები ხელმისაწვდომი იქნება 2022 წლის დასაწყისში.
 

წელი