ლომბარდების სტატისტიკური გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წელი)

თარიღი: 29 მარტი 2021

წელი