ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2020 წელი)

თარიღი: 30 მარტი 2021