საქსტატმა საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის გამოქვეყნება დაიწყო

თარიღი: 26 აპრილი 2021

საქსტატი ახალი ინდიკატორის - საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის (Residential Property Price Index – RPPI) გამოქვეყნებას იწყებს. ინდექსი ასახავს საცხოვრებელი უძრავი ქონების საბაზრო ფასების ცვლილებას დროში. RPPI მაკროეკონომიკური და ფინანსური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. მისი ძირითადი მომხმარებლები იქნებიან საქართველოს ეროვნული ბანკი და კერძო დეველოპერები. აღნიშნული მაჩვენებელი გამოიყენება აგრეთვე ეროვნული ანგარიშების მიზნებისთვის და ხელს შეუწყობს როგორც უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებას, ისე აღნიშნულ სექტორში შესაძლო რისკების შეფასებას.

ამ მიმართულებით მუშაობა საქსტატმა 2018 წლიდან დაიწყო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებით, „აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ეროვნული ანგარიშებისა და ფასების სტატისტიკის გაუმჯობესების“ პროექტის ფარგლებში. სავალუტო ფონდის ექსპერტების მონაწილეობით ჩატარდა რამდენიმე სამუშაო მისია, რომლის შედეგადაც დაინერგა უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინდიკატორი. გარდა ამისა, ინდექსის გაანგარიშებისთვის საჭირო მიკრომონაცემების მიღების მიზნით, საქსტატში დაინერგა მონაცემთა შეგროვების ახალი, თანამედროვე მეთოდი - ვებ-გვერდებიდან ინფორმაციის ავტომატური ჩამოტვირთვა (ე.წ. web scraping), რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის მონაცემთა დაფარვის არეალს, აუმჯობესებს ინფორმაციის ხარისხს, დროულობას და ამსუბუქებს რესპოდენტის ტვირთს.

ამ ეტაპზე საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი მოიცავს მხოლოდ ქ. თბილისში მდებარე ახალაშენებული და მშენებარე ბინების და კერძო სახლების სეგმენტებს. მომავალში იგეგმება ინდექსის დაფარვის არეალის გაფართოება, სხვა ქალაქების და ბაზრის სხვა სეგმენტების დამატების გზით, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ინდიკატორის ხარისხს და მისი გამოყენების სფეროს. 

RPPI-ის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, იხილოთ ინდექსის უახლესი მონაცემი და ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, ან დაგვიკავშირდით: 

გიორგი თეთრაული. ტელ: (+995 32) 236 72 10 (400). E-mail: gtetrauli@geostat.ge
მარიამ ყაველაშვილი, ტელ.: (+995 32) 236 72 10 (020). E-mail: mkavelashvili@geostat.ge
 

წელი