ინფლაცია საქართველოში, 2021 წლის აგვისტო

თარიღი: 3 სექტემბერი 2021

წელი