საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2021 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 20 დეკემბერი 2021

წელი