საქსტატი საერთაშორისო ექსპერტთა მისიას მასპინძლობს

თარიღი: 6 მაისი 2022

4-6 მაისის პერიოდში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სამუშაო ვიზიტით ევროსტატის ექსპერტები იმყოფებიან. ვიზიტის მთავარ მიზანს საერთაშორისო შედარებების პროგრამის (International Comparison Program (ICP)) 2021 წლის რაუნდის ფარგლებში, საქსტატის მიერ შესრულებული სამუშაოების შეფასება წარმოადგენს.

 

ICP-ში საქართველოს ჩართულობას კოორდინაციას უწევს ფინეთის სტატისტიკის სამსახური. ვიზიტის ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტების და საქსტატის თანამშრომლების მონაწილეობით განიხილება 2021-2022 წლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგები, რომლის საფუძველზეც შემდგომი აქტივობების დასაგეგმად რეკომენდაციები შემუშავდება.

 

საერთაშორისო შედარებების პროგრამაში, რომელიც მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით ხორციელდება, მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანა მონაწილეობს და მისი მიზანია პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტის შედარება მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის გათვალისწინებით. პროგრამაში მონაწილეობით იზრდება საქართველოს ჩართულობა საერთაშორისო პროცესებში, ისევე როგორც გამოყენებული მეთოდოლოგიის და სტანდარტების ევროკავშირთან ჰარმონიზაცია.

წელი