საწარმოთა საქმიანობის შედეგები, 2022 წლის I კვარტალი

თარიღი: 3 ივნისი 2022

წელი