სასაკლაოების,ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები, 2021 წელი

თარიღი: 15 ივნისი 2022

წელი