საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-ნოემბერი

თარიღი: 23 დეკემბერი 2011

2011 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე) 8259 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 37 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 1936 მლნ. აშშ დოლარი იყო (40 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი – 6323 მლნ. აშშ დოლარი (36 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2011 წლის იანვარ-ნოემბერში 4386 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (35 პროცენტით მეტი). საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში ჩამოყალიბებულ ზოგად ტენდენციებს ასახავს გრაფიკული გამოსახულება 2006-2011 წლების იანვარ–ნოემბრის დინამიკური მწკრივის მიხედვით....

წელი