სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის აგვისტო

თარიღი: 20 სექტემბერი 2022

წელი