საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2011 წლის III კვარტალი

თარიღი: 19 დეკემბერი 2011

2011 წლის III კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 6 203,0 მლნ. ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა წლის შესაბამისი კვარტალის მიმართ 7,5 პროცენტი დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორის - 7,7 პროცენტი. 2011 წლის სამი კვარტალის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მიმართ 6,2 პროცენტი დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორის – 10,5 პროცენტი....

წელი