საქსტატი ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნულ გამოკვლევას ატარებს

თარიღი: 6 ოქტომბერი 2022

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნულ გამოკვლევას ჩაატარებს.  გამოკვლევა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN WOMEN) ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით განხორციელდება. 

 

საველე სამუშაოების ჩატარება 2022 წლის ოქტომბერ-ნოემბრის პერიოდში იგეგმება და მასში მთელი ქვეყნის მასშტაბით  4400 რესპონდენტი მიიღებს მონაწილეობას.

 

ამ მიზნით, გამოკვლევაში მონაწილე 90-მდე საველე პერსონალს მიმდინარე წლის ოქტომბერში ფართომასშტაბიანი ტრეინინგი ჩაუტარდებათ. საქსტატის ინტერვიუერები დეტალურად გაეცნობიან გამოკვლევის მეთოდოლოგიას, კითხვარების შევსების ინსტრუქციასა და საველე პროცედურებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხს. გამოკვლევის მონაცემთა შეგროვება განხორციელდება პლანშეტური კომპიუტერის გამოყენებით, რესპონდენტის პირისპირ გამოკითხვის გზით.

 

გამოკვლევის მიზანია 15-69 წლის ასაკის ქალებისა და მამაკაცების შესახებ  ინფორმაციის შეგროვება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ფინანსური მდგომარეობა და სამუშაოსთან დაკავშირებული ასპექტები, ჯანმრთელობა, მეუღლე/პარტნიორის და არაპარტნიორის მხრიდან ძალადობა, ძალადობასთან დაკავშირებული დაზიანებები, ძალადობის გავლენა და დახმარების ძიებასთან დაკავშირებული ქცევები, სექსუალური შევიწროება, ადევნება, სოციალური ნორმები და შეხედულებები.

 

გამოკვლევის შედეგები ხელმისაწვდომი იქნება 2023 წელს. 
აღნიშნული გამოკვლევა პირველად 2017 წელს ჩატარდა, რომლის შედეგები ხელმისაწვდომია საქსტატის ვებ-გვერდზე.

 


გამოკვლევა წარმოადგენს „ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ“ პროექტის ნაწილს, რომელსაც გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და გაეროს მოსახლეობის ფონდი ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებენ.

წელი