სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის აპრილი

თარიღი: 19 მაისი 2023

წელი