საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში - 2022

თარიღი: 30 მაისი 2023